headerphoto

Bezpečnost práce

  • Při vyšší teplotě parafín intenzivně hoří.
  • Teplota zapalitelnosti zápalkou je okolo 260 °C
  • I zde platí - zamezení přístupu kyslíku uhasí požár
  • Do jistého momentu to jde víkem, poté musí nastoupit hasící přístroj (CO2, nebo práškový)