headerphoto

Technologie

Včelaříme v okolí Habrů v okrese Havl. Brod, v nadmořské výšce cca 500 m. Jde o typickou bramborářskou oblast, bez větších pastvin. Je zde dostatek lesních porostů s podrostem, které dávají pravidelnou nektarovou snůšku. Naše hlavní sídlo se nachází v obci Kněž, kde jsme před nedávnem zakoupili bývalou zemědělskou usedlost, ležící na okraji této malebné obce.

Včelaříme výhradně s úly typu Langstroth. Pro plodiště používáme originál nástavky (rámek 448x232) a pro medníky nízké nástavky (rámek 448x137). Mezi hlavní důvody, pro používání těchto nízkých nástavků, mluví především mnohem menší fyzická zátěž meziobratlových plotének (jejich nadměrným zatěžováním při manipulaci s většími nástavky vzniká "nemoc" většiny včelařů - bolest zad s výhřezy plotének). Nízké nástavky přináší i jiné výhody, jako například možnost použití mechanizace při vytáčení medu - možnost vyfukování, snadnější odvíčkování za použití speciálního odvíčkovacího nože a v neposlední řadě možnost použití radiálního medometu.

Úly jsou zásadně umístěny po čtyřech na společném čtyřdně, umístěném na paletě a pokud možno v polostínu, na bezvětrném místě.

Všechny části úlu kromě rámků jsou impregnovány parafínem rozehřátým na 200 °C.

V našich včelstvech chováme matky Vigor® a to pro jejich schopnost využívat lesní snůšky. Další podstatnou výhodou je jejich skromnost, především ve snůškových pauzách a v neposlední řadě i fakt, že netvoří přehnaně početná včelstva (osvědčila se nám zásada, že není nutné vytvářet obrovská včelstva, ale kvalitní, přiměřeně velká a zdravá, která jsou schopná výborné snůšky).

Z důvodu odchovu většího počtu oddělků o které je neustále velký zájem jsme do chovu zavedli i linii Singr pro její větší plodnost. Která se u oddělků velice osvědčuje.

I když se nacházíme v období rozvoje, kdy navyšujeme počty včelstev. Nabízíme šesti rámkové oddělky odchovávané v stylodurových plemenáčích. V oddělku se v době oddběru nachází alespoň čtyři rámky zavíčkovaného plodu a mladá, barvou označená kv alitní matka. Oddělky je možné osadit do nově dodaného úlu, nebo do včelařem dovezeného úlu. Oddělky dodáváme na mírách 448x232, 448x159 a v omezeném množství i na míře 39x24.

Zajímavosti

V této části se postupně budou objevovat ukázky případně návody, jak provádíme některé aktivity spojené s chovem včel.

Parafinování nástavků

Míchání cukerného roztoku